Арктурианска светлинна кристална защита

Арктурианската енергия е с висока вибрация и съдържа много инструменти и техники, които могат да помогнат за напредъка и излекуването на човечеството.

Технологията Арктурианска светлинна кристална енергия е вълна от светлина, която съдържа милиони малки кристали, които съществуват като етерна енергия. Всеки етерен кристал e зареден с арктурианска положителна високо-вибрационна светлина, както и със съзнанието на Арктурианците, което е съзнанието на Създателя. Светлинната вълна е много мощна и може да се използва за много различни цели, тъй като етерните кристали могат да се зареждат според нуждите на човека. 

Щом се почувствате пречистени, излекувани и заредени с енергия, можете да помолите Цилиндъра на Арктурианската светлинна кристална енергийна технология да се издигне обратно на планетата Арктур. Не забравяйте, че енергията, която сте получили, ще остане във вашето същество и аура.

Цена на настройката: 22 лв.