Да кажем, че сме направили сериозна грешка, например сме спечелили предимство за сметка на други и нередните ни деяния са разкрити. Страхът ни е, че грешката ни ще застраши собствения ни живот и този на бизнеса ни. Не е задължително дори да е наша лична грешка. Понякога сме повлечени от последствията на чужди грешки, на нередните деяния на други хора.

Внезапно личната ни съдба и тази на бизнеса ни вече не са в нашите ръце. Изложени сме на други сили, които решават благополучието или нещастието ни, определят самото ни оцеляване.

Ала може би да попаднем в капана на нечии чужди грешки, е всъщност последица от друга грешка, лично наша, с която сме предопределили благополучието или нещастието на други хора в друг контекст? Може да сме навредили на някого, чувствайки се правата страна, като сме го обвинили за нещо и сме го оставили да понесе последствията? А сега, като сме допуснали грешката и се боим от последствията, не сме ли в същата позиция, в която другият е бил тогава? Внезапно нашата грешка ни прави еднакви с него.

Как събираме силата да посрещнем последствията от настоящата си грешка, така че това да доведе до нещо добро не само за нас и личното ни бъдеще? Ако има добър изход, как откриваме способността да доведем нещата до добър край и за другите?

Грешките в бизнеса често са свързани с недостатъци от личностно и междуличностно естество в миналото ни, както наши, така и на други хора, с които е преплетена съдбата ни. Ето защо в бизнеса ни могат да се случат неразбираеми грешки дори за самите нас. Нещо в душата ни иска да влезе в контакт с тези свързани хора посредством грешките ни или обратното, те искат да привлекат вниманието ни чрез грешките си.

Кой всъщност иска да привлече вниманието ни тук? Дали е друга сила, която по еднакъв начин води всички ни и се обръща към нас с еднаква любов? Чрез грешките ни тя иска да поправи нещо на много по-дълбоко ниво. Посредством грешките ни и техните последици вниманието ни привлича сила, която може да ни поведе към изход от нуждата да допускаме подобни грешки, стига да влезем в синхрон с нея, с тази любов към всички и всичко.

Как влизаме в този синхрон? Освобождаваме се от страха, поверяваме се на ръководството на тази сила, независимо дали се отнася до наши настоящи грешки и последиците им, или до по-ранни грешки, допускани от нас и други от семейството ни. Последством тези грешки намираме пътя си обратно до една споделена човечност.

Каквито и да са последиците от настоящата ни грешка, тя е в служба на друг успех, дори цената да ви изглежда висока. Когато приемем грешката си и последствията от нея, израстваме като човешки същества в хармония с друга любов: болезнена и изцеляваща, безсилна и в същото време властва чрез друг източник, овладяна, без значение какъв ще е изходът. Обединяваме се с други сили и с друг източник на насока.

Из „Успех в живота и бизнеса“

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *