биорезонансен анализ и метатерапия

В ஜ Мястото извършваме биорезонансен анализ на тялото, отделни органи и тъкани, както и възстановяване на нормалните функции с помощта на метатерапия.

Какво представлява биорезонансния анализ?

С помощта на квантов апарат се отчитат биовълните, които излъчва човешкия организъм, и се анализират отклоненията в нормалните функции на отделните органи, тъкани и клетки.

Какви функции има биорезонансният апарат?
– степента на увреждане на организма;
– определя стадия на развитие на болестния процес- стар/хроничен, начален или предразположеност;
– причинителя на увреждането- вируси, бактерии, паразити, алергени и др;
– възстановява нормалната честота на трептене на клетката-метатерапия;
– замерва нивото на съвместимост на даден медикамент, хранителна добавка и други към нашия организъм и съответно как бихме се повлияли при приема му;
– и др.

Цени на услугите:
Пълен биорезонансен анализ – 60 лв.

Продължителност около 70-80 мин.
Кратък биорезонансен анализ на целия организъм. Продължителност 30 мин. Цена 25 лв.
Биорезонансен анализ на 3 системи от органи – 25 лв. Времетраене 50 мин.

Биорезонансен анализ на 3 системи от органи плюс замерване съвместимостта и действието на медикаменти- 35 лв. Времетраене 1 час.

Метатерапия с анализ на резултатите преди и след процедурата- 20 лв. Времетраене 40 мин.

Предлагаме и пакети за провеждане на метатерапия – по 5 и 10 процедури, съответно на промоционална цена от 80 и 150 лв.