биорезонансен анализ и метатерапия

В ஜ Мястото извършваме биорезонансен анализ на тялото, отделни органи и тъкани, както и възстановяване на нормалните функции с помощта на метатерапия.

 

Какво представлява биорезонансния анализ?

 

С помощта на квантов апарат се отчитат биовълните, които излъчва човешкия организъм, и се анализират отклоненията в нормалните функции на отделните органи, тъкани и клетки.

 

Какви функции има биорезонансният апарат? С него се замерват:

  • степента на увреждане на организма;
  • определя стадия на развитие на болестния процес- стар/хроничен, начален или предразположеност;
  • причинителя на увреждането- вируси, бактерии, паразити, алергени и др;
  • възстановява нормалната честота на трептене на клетката-метатерапия;
  • замерва нивото на съвместимост на даден медикамент, хранителна добавка и други към нашия организъм и съответно как бихме се повлияли при приема му;
  • и др.

 

Цени на услугите:

 

Пълен биорезонансен анализ – 60 лв.

Продължителност около 70-80 мин.

 

Кратък биорезонансен анализ на целия организъм. Продължителност 30 мин. Цена 25 лв.

 

Биорезонансен анализ на 3 системи от органи – 25 лв. Времетраене 50 мин.

 

Биорезонансен анализ на 3 системи от органи плюс замерване съвместимостта и действието на медикаменти- 35 лв. Времетраене 1 час.

 

Метатерапия с анализ на резултатите преди и след процедурата- 20 лв. Времетраене 40 мин.

 

Предлагаме и пакети за провеждане на метатерапия – по 5 и 10 процедури, съответно на промоционална цена от 90 и 170 лв.