Буда медицина

Буда медицина е Буда на лечението. В исторически план се смята, че е полезно да се медитира върху неговия образ и да се повтаря мантрата му с желанието да се облекчи страданието и да се постигне просветление.

Медицински Буда е просветлено същество, което има безпристрастно състрадание към всички живи същества. Той защитава живите същества от физически и психически заболявания и други опасности и препятствия и им помага да изкоренят трите отрови – привързаността, омразата и невежеството – които са източникът на всички болести и опасности. Той е „Буда доктор“.

Практиката на Буда медицина е много мощна.

Освен енергийната настройка ще получите информация и за:

  • значението на кратката мантра в Буда медицина;
  • как да използвате мантрата в момента на смъртта;
  • как да използвате мантрата за благославяне на месо или мъртво тяло;
  • как да използвате мантрата за засилване действието на лекарствата;
  • как да направите сеанс с Буда медицина за болен или умиращ човек или животно;
  • ще се запознаете с практика, която е изключително ефективна за премахване на болестта;
  • ще научите мантрите и символите в Буда медицина;
  • и други.

Цена на настройката: 50 лв.