Базирано на Майндфулнес Вътрешно Премоделиране®

Използвайки този метод, ние можем да приведем тялото си в състояние, в което то включва естествените си механизми за самоизцеление. Създаден е от Таня А. Принс, която е световно известен специалист в сферата на енергийната психология и преподавател по ТЕС. Тя е обединила древните познания за изцелителните процеси в човешкия организъм с техники от ТЕС, НЛП, хипнотерапия и майндфулнес, като по този начин е създала много мощен, но същевременно щадящ и мек метод за работа с подсъзнанието.

Възможностите за прилагане на БМВП са практически неограничени, като Вътрешното Премоделиране, базирано на Майндфулнес® може да се използва едновременно с други терапевтични методи от традиционната и алтернативната медицина.

Сесиите се провеждат само присъствено.

Цена – 40 лв.