Енергията на Светлинния замък на Атлантите

В Атлантида са съществували

много Светлинни замъци. Всеки от тях е носил определено ниво на енергия в себе си, за да помогне на хората да направят следващата стъпка към себе си.

Енергията на Светлинния замък на Атлантите ни помага (със зелена лечебна енергия) да се развиваме и внимателно да отстраняваме “старите” блокажи.

Системата възражда древните атлантски енергии, дошли от Атлантическия океан.

Предварително изискване за настройка: да сте запознати с енергийната работа и да имате поне една мастерска степен в някоя лечебна система.

Цена на настройката: 15 лв.