Енергията на Любовта от Мерлин

Енергията на Любовта от Мерлин ни свързва с дълбокото чувство на любов.

“Мерлин ти казва да обичаш.

Любовта носи щастие на целия свят.

И ако ти се предадеш, ще разбереш любовта .

И перфектния момент.

Любовта е красива във всички форми.

Любовта към детето, към съпруга, към животните.

Не забравяй за себе си.

Всеки трябва да се обича. Любовта ти дава почивка

От ежедневните грижи, тревоги.

Любовта ти дава сила да живееш,

Третирай и лекувай с Любов.

Моля, приеми моя дар с любов.

Живей щастливо, обичайки.

С Любов към теб, Мерлин! “

Цена на настройката: 11 лв.