Женската сила Шакти

Шакти от санскритската дума „shak“ –  „да можеш“, което означава свещена сила или овластяване,

и е първичната космическа енергия. Представлява динамичните сили, за които се смята, че се движат в цялата вселена. Шакти е концепцията или олицетворението на божествената женска творческа сила.

Женската сила Шакти не е предназначена

да контролира, а по -скоро да помогне за излекуване на мъжката енергия и да подпомогне прераждането, като същевременно дава възможност на жената да поеме пълната си роля в проявлението на единството. Търси се трансформация на личното, за да се позволи на човек да види Висшата цялост на човечеството.

Тази система е свързана със сърдечно предаване; много фина, но обхващаща енергия, която се движи през сърдечната чакра, създавайки

вътрешно пространство за мир. 

Женската сила Шакти се стреми да

излекува вътрешната мъжка енергия! Женската енергия се възстановява и придобива силата да се изразява пълноценно и красиво. Женските качества на интуиция, чувствителност, свързаност и състрадание се оценяват все повече, както индивидуално, както и колективно.

Женската енергия на Шакти е подарък за нас от Източника!

Настройката се дава в ДАР на всеки желаещ.