Лечебната енергия

от 5-то измерение

Имара Рейки

Имара е тип Рейки, която вибрира на по-високо енергийно ниво от това при най-често срещаните Рейки системи, и това може да се случи само след като вече сте се настроили към майсторското ниво в традиционното Усуи Рейки.

Много практикуващи наричат ​​Имара ниво 5, като трите нива на Усуи са 1, 2 и 3, а Каруна Ки е 4 по скалата на Рейки. Имара е интензивна енергия. В не се използват символи; използва се различен, но по-лесен начин за предаване на настройки.

Имара е специализирана в изцелението на проблеми от минал живот; работи добре при лечение на репресирани проблеми; може да лекува аспекти от живота ни, които лежат в несъзнаваното, но все пак ни засягат силно; Имара използва силно проста, но интензивна процедура за лечение на разстояние; сеансите с Имара доста често предизвикват видения и послания от духовния свят.

Цена на настройката: 50 лв.