КУНДАЛИНИ РЕЙКИ

 

Това е възможно най-простата форма на изцеление и система за саморазвитие, която съществува.

 

Отваряйки и усилвайки енергийните канали на тялото, изцеляващата енергия Рейки се предава непосредствено на вас, само чрез намерение.

 

Какво е Кундалини?

 

Това е духовна енергия, спяща в нашата опашна кост. Кундалини- това е „змейна“ сила, или спяща змия, навита на три и половина пръстена и лежаща в чакра „Мулдахара“. Когато Кундалини се пробужда, тази енергия се издига по канала, намиращ се по протежение на тръбначния стълб до главата, като в същото време тя прониква в чакрите  и достига Коронната чакра.

 

Енергийната система на човека е верига, по която енергията циркулира вътре в нас. Тази енергия се нарича с различни имена, например Ци или Ки, биоенергия или сила. Терминологията е различна за всяка култура, традиции, учения, езици, но въпреки различните имена това е една енергийна сила. Тази енергия се нарича Кундалини.

 

Кундалини е нашата основна жизнена сила, основната еволюционна сила, частица от Абсолюта, живееща в човешкото тяло. Наричат Кундалини змейска сила и я изобразяват във вид на змия със завит край в основата на гръбначния стълб.

 

В крайна сметка Кундалини е сила, заключена в човешкия возък, която активира чакрите. Обичайно тя се усеща в основата на гръбначния стълб, в първа чакра. Кундалини е енергията, която оживява, вдъхва жизнена сила и събужда нашето тяло и съзнание и е основна психобиологична сила. Кундалини присъства винаги.

 

Тя захранва цялата енергийна система на човешкото тяло, принуждавайки жизнената енергия да циркулира непрекъснато. При голяма частот хората нивото на активност на Кундалини остава невисоко, но поне малко винаги я има. Пълният потенциална Кундалини е непостижимо огромен.

 

История:

 

Системата Кундалини Рейки ни е бил предоставена от Ол Габриел. Ол Габриел е мастер в медитацията и е вдъхновил много хора по целия свят. Неговите 4 компакт-диска с медитации са изключително популярни в неговата родина Дания и помагат на хиляди хора да постигнат вътрешен мир и щастие. Кундалини Рейки е пряк резултат от общуването на Ол Габриел в продължение на много часове с възнесения учител Кутхуми. Учителя Кутхуми е чохан на втория лъч и е свързан с коронна чакра, храма на Любовта, Мъдростта и Разбирането. Енергията на Учителя Кутхуми се свързва с изцеление на физическото тяло и разум и преодоляване на тенденцията към интелектуално превъзходство.

 

Изразената цел е активирането на Кундалини, водещо до разширение на Универсалното съзнание, Мира, Света и Любовта. Не в бъдещето, това е възможно веднага.

 

При пробуждането на Кундалини се укрепват каналите на енергийната система на човешкото тяло и го подготвят за увеличения поток Кундалини. Медитацията Кундалини стимулира още по-високата активност на Кундалини, увеличавайки интензивността на тази сила. Когато каналите и енергиите на тялото са подготвени, човек може да се справи с висока активност на Кундалини. Когато съзнанието става способно да се фокусира все по-добре и да концентрира вниманието, циркулират все повече енергии. Това е накратко принципа на действие на Кундалини.

 

Издигането на Кундалини е дълъг и голям процес. С други думи, вие можете да се движите по пътя на увеличение на енергията Кундалини, но нямате силата да предусещате в точност как и кога ще се случи това. Тъй като Кундалини представлява базова психофизиологична сила, всеки би желал да я усети някога. Обичайно това се случва в моменти на внезапно вдъхновение или по време на оргазъм. Усещането за безтегловност и загуба на контрол над себе си, вълните на екстаза по време на оргазма- това е сексуалното проявление на Кундалини. В моменти на сладостни мечтания, когато светът ни изглежда особено вълшебен и прекрасен, Кундалини също се проявява.

 

Упражнявайки се, вие можете да увеличите способността си да възприемате растящия  поток Кундалини и да стимулирате нарастването въвас на тази сила. Чакрите и основните пътища за провеждане на енергията ще придобиват все по-голямажизнена сила и активност всеки ден, преоткривайки все повече, и в същото време нарастващия поток Кундалини ще циркулира във вашето тяло. Желанието за занимания с духовни практики и да се медитира също произхожда от Кундалини. Именно тази сила ни тласка напред в преследване на изчистване на тялото и разширение на съзнанието.

 

С нарастването на Кундалини много хора се променят. Чувствате се много по-силни, по-живи, увеличава се интензитета на вашите чувства. Чувствата са свързани с чакрите, а когато Кундалини расте, подобрението засяга всички области. Храната става по-вкусна, по-лесно се улавят фините аромати, цветовете стават по-живи, допира става по-ясен, в музиката се появява пространство и обем и т.н. Светът става по-жив, по-чувствен.

 

С нарастването на Кундалини се повишава нивото на вашата обща енергия. Ще забележите, че можете да изпълнявате по-сложни умствени задачи с по-малко усилие. А освен това може да забележите, че просто с воля можете да призовете в себе си допълнително енергия, когато ви е необходима наистина. Режимът на сън също се променя с увеличение на потока Кундалини. В добавка към това е възможно да ви трябват по-малко часове сън, а съновиденията ви стават необичайно ясни, даже пророчески. Медитирането може да ви разкрие пътищата към осъзнаване на сънищата, когато вие осъзнавате докато спите, че сънувате.

 

В тази енергийна система има три нива на настройки, като третата степен е мастерската. 

 

Допълнителни настройки, които се получават с Кундалини Рейки 3:

 

  • Елмазно Рейки:

По време на настройката ефирния елмаз ще бъде поставен във вашата коронна чакра. Това се прави с цел енергията, която протича през чакрата, да добива енергийните качества на елмаза. Ефирният елмаз притежава силна енергия, която просвещава и изцелява всичко по пътя си и решава важни неразрешени проблеми.

 

  • Кристално Рейки:

В цялото ни тяло имамалки количества на някои кристали. Те са входните точки на травмите, които сме получили през целия си живот. Всеки път, когато ни се случва нещо травмиращо, в нас се образуват кристални форми. Травмата може да се получи от каквото се сетите- от счупена ръка, разтегнати връзки, висока температура и т.н. Ако, например, си счупите ръката, се образуват кристални форми, които съдържат нашия спомен за болката и  чувствата ни от тази травма. Ако не съществуват никакви нерешени проблеми и чувства, съпътстващи тази травма, кристалите могат да бъдат разтворени и излекувани.

 

  • ДНК Рейки:

Усилва способността за лечение на ДНК. С тази енергия можете да лекувате наследствени заболявания. Видими резултати след 3-та седмица.

 

  • Родова травма Рейки:

Най-сериозната травма – процеса на раждането на човека. Тази енергия способства за нежното лечение на тази травма.

 

  • Местоположение Рейки:

Така, както съществуват кармични връзки между хората, съществуват и връзки между хората и местата, дори със Земята. Тези връзки понякога оказват силно влияние върху физическото ни здраве. Енергията, която се използва за лечението им не е много различна от Елмазно Рейки и дава оптимални резултати.

 

  • Минал живот Рейки:

Тази енергия лекува блокажи от ваши минали животи.

 

  • Баланс:

След настройките можете в продължение на 30 секунди да балансирате всички енергийни системи във вашето тяло.

 

Съществуват 6 допълнителни настройки в Кундалини Рейки.

 

Какво дават те? Тези настройки застопоряват Кундалини Рейки 1-2-3, разширяват и подсилват разширението на чакрите на ръцете и енергийните канали, за да позволят на още по-голямо количество енергия Кундалини Рейки да протича през вас за максимално кратко време.

 

Настройките за различните степени в Кундалини Рейки могат да бъдат предавани и получавани дистанционно.

 

Из Ръководство по „Кундалини Рейки“ на Пол Крик

 

Цена на трите нива: 70 лв.

За подсилващите нива: 50 лв.