Курсове и обучения

Първо, второ и трето- мастерско/учителско ниво.

Курсът се провежда в едно ниво.

Първо, второ и трето- грандмастерско ниво.

Първо, второ и трето- мастерско/учителско ниво.

Курсът се провежда в едно ниво.

Курсът се провежда в едно ниво.

Курсът се провежда в 4 нива в рамките на един ден.

Курсовете в „Мястото“ се провеждат в групи от няколко човека, който обичайно се събират

при обявяване на събитие. Възможно е да бъде сформирана група и при заявка на един желаещ. 

Тези от вас, които желаят индивидуален курс и инициация, моля да се свържат с нас за уточняване на условията.