Курсове и обучения

Обучение и инициация в лечебната система Усуи Рейки:

 

Рейки 1-во ниво:

Рейки е универсална жизнена енергия, която се използва след получаване на инициация от мастер – учител за хармонизиране и лечение на себе си и други хора. Рейки е с висша вибрация и идва директно от Източника, като протича през нас към всичко и всеки, който има нужда от лечение.

 Рейки може да се използва единствено след извършване на настройка за съответното ниво. Настройката отваря енергиен канал в ученика, през който Рейки енергията може да протича от Източника, през енергийното тяло на ученика – през теменната, третото око, гърлената и сърдечната чакри – и навън през ръцете му.

 Тази система включва няколко свещени символа и различни техники за работа, разделени на 3 нива – Рейки първо ниво, Рейки второ ниво и Рейки трето ниво – мастерско (лечителско и учителско).

 Какво ще научите в курса „Рейки първо ниво“?
 какво е Рейки;
 историята на Рейки;
 принципите на Рейки;
 за какво помага Рейки;
 как да използвате Рейки за себе си и другите. Подготовка за сеанс. Основни позиции на ръцете при лечение и самолечение;
 работа с бележки, мисъл-форми и други.

Бонус:
 ще получите настройка в 3 или 4 (според потребностите на участниците) нетрадиционни Рейки-символа, които ще разширят много възможностите ви за работа с лечебната енергия Рейки. Единият от тях ще бъде „антивирусния“ символ.

Цена – 85 лв.

 

 Рейки 2-ро ниво:

 

Какво ще получите в курса „Рейки Второ ниво“?

 второ ниво на Рейки неколкократно ще увеличи силата на протичащата енергия през вас;
 това ниво ще ви даде основни познания за първите три традиционни символа, и как да ги използвате. Ще научите мантрите на символите – как да ги изговаряте, как да ги изписвате и как да ги визуализирате;
 ще получите възможността да ползвате два допълнителни нетрадиционни Рейки-символа;
 с помощта на Рейки символите ще можете да въздействате на ниво и в измерения, които са различни и по-високи от нивото, на което съществуваме във физическо тяло ние.

Какво ще умеете след курса Рейки Второ ниво?

 провеждане на лечение през времето и пространството;
 многократно усилване на потока енергия, която ползвате за лечение;
 изграждане на защита на себе си и близките хора;
 изчистване на негативна енергия от стая, къща, работно място, предмети и пр.;
 провеждане на емоционално, както и кармично лечение;
 да ползвате т.н. „мисловни ръце“.

Курса се провежда в рамките на 1 ден, като продължителността може да варира от 4 до 6 часа в зависимост от броя на участниците.

Цена- 130 лв.

Рейки 3-то ниво:

 Какво ще получите в курса „Рейки трето ниво“?
 ще се научите да правите временна настройка в Рейки;
 ще можете да активирате енергиен двойник;
 ще получите инициация в мастерския символ;
 след курса ще можете да инициирате други хора и да провеждате курсове и обучения в тази система;
 и, разбира се, потока енергия, която ще можете да провеждате, ще е няколко пъти по-мощна в сравнение с първо ниво.;

Цена- 350 лв.

 

Обучение и инициация в лечебната система Изис-Сейким:

 

Какво е Изис Сейким 

 Изис Сейким е древноегипетска система за енергийно лечение и хармонизиране. Свещените знания, които се прилагат в нея под формата на лечебни техники, символи и мантри, отварят вратата към духовно израстване, вътрешна алхимия и енергийно извисяване.

 Сейким, както и всяка друга лечебна енергия, е част от спектъра на Универсалния Енергиен Източник. Достъпа да нея става самостоятелно, или по пътя на Рейки, след получаване на настройки от мастер.

 В Изис Сейким работим освен със Сейким, и с архетипната енергия на древноегипетската Богиня и Възнесен Учител Изида- Лечителка и Пазителка на Мистериите. Тя е тази, която е „до нас“ при провеждане на лечебните сеанси и ни напътства при необходимост.

 Енергията Изис Сейким е мека, нежна, женствена, но и много силна.Тя лекува на клетъчно ниво, хармонизира, пречиства, освобождава енергийни блокажи и условности от минали прераждания. Един 20 минутен сеанс Изис Сейким отговаря на 2 часов сеанс Рейки.

 Рейки и Изис Сейким работят прекрасно заедно, като взаимно се допълват, и така лечебните ни сеанси стават много по-мощни и с по-бърз ефект.

Системата се изучава в три нива, като обучението във всяко от нивата се провежда в рамките на един ден.
За разлика от първо и второ ниво Усуи Рейки, в Изис Сейким можете да получите инициация в първо и второ ниво в два последователни дни.

В първо ниво ще получите достъп до 8 свещени символа  с различни степени на мощност. Ще изучите техниката „Лечебен триъгълник“, различни варианти на „Сандвичи на силата“ и как да провеждате лечение от разстояние. Научавате как да ползвате Космическата Банка за Лечебна Енергия.

Във второ ниво на курса ще бъдете инициирани за още 9 символа  , ще научите начините за тяхното използване и ще получите някои практични съвети във връзка с конкретни заболявания.

Цена на първо и второ ниво – по 100 лв. / за тези, които желаят само първо или само второ ниво/, а за двете нива в два последователни дни- отстъпка 30 лв.- цена 180 лв.

Цена на курс трето ниво – 300 лв.

Обучение и инициация в лечебната система Рейки на парите:

 

Какво е Рейки на парите?
Рейки на парите е стил в Рейки, в който се работи с духовната енергия на парите.
Рейки, за тези, които не са запознати с нея, е форма на енергийно лечение с полагане на ръце и дистанционно лечение, в която могат да се използват символи.

Защо ни е нужна Рейки на парите
Рейки на парите е тук, за да изцелим енергията на парите- своите Лична енергия на парите, и Родовата енергия на парите. Ние искаме да възстановим на парите тяхната Духовна енергия. Духовната енергия на парите е енергията на парите на най-високо ниво. Това е чистата, божествена енергия на парите директно от Източника.

Духовната енергия на парите има следните качества:
– тя помага на всеки поотделно да печели пари по начини, които са за най-висшето му добро и за най-висшето добро на другите;
– тя подкрепя етичната употреба на парите;
– тя осигурява истинско изобилие, в което всеки е нахранен, облечен и с покрив над главата;
– помага институциите да се издигат на по-високи нива, на които да работят повече със сърцето, и където няма бюрокрация.
Когато използваме Рейки на парите, ние не помагаме само на себе си по отношение на финансовите си проблеми, ние помагаме на нашата планета! Рейки на парите е лесна за използване, и нейните приложения са безгранични.

Как се използва Рейки на парите?
Рейки на парите не се използва по същия начин както се прави лечебна сесия в Рейки. Можем да използваме Рейки на парите за да ИЗПРАЩАМЕ, или да ПРИЕМАМЕ енергия. Когато изпращаме енергията Рейки на парите, ние изпращаме духовната вибрация на парите извън вас, за да извършим финансова благословия за себе си или другите. Когато използваме Рейки на парите за приемане на енергия, ние създаваме финансов магнит чрез енергията.

Какво ще научите в различните нива на обучението?
В първо ниво:
 да правите сеанс с Рейки на парите- на себе си и на другите с първия символ;
  да създавате магнит за пари;
  да изработвате кутия на Рейки на парите;
  да извършвате финансова благословия.
Във второ ниво -мастер:
  ще получите настройки в три символа на Рейки на парите и ще се научите да ги използвате за себе си и за лечение на други хора;
  ще се научите да правите инициации за първо и второ ниво.

В трето ниво-грандмастер:

  ще получите настройки в още символи на Рейки на парите, както и в грандмастерския символ;

  възможностите ви за работа с енергията ще се разширят;

  ще можете да инициирате други хора в степен „грандмастер“.

Важно! Рейки на парите могат да ползват само хора, които имат вече инициации в Усуи Рейки първо ниво.

Цени:
Първо ниво – 50 лв.
Второ ниво – 70 лв.

При последователно преминаване на първо и второ ниво цената е 110 лв.