Курс Рейки на парите първо,второ и трето ниво

 

Какво е Рейки на парите?

 

Рейки на парите е стил в Рейки, в който се работи с духовната енергия на парите.

Рейки, за тези, които не са запознати с нея, е форма на енергийно лечение с полагане на ръце и дистанционно лечение, в която могат да се използват символи.

 

Защо ни е нужна Рейки на парите?

 

Рейки на парите е тук, за да изцелим енергията на парите- своите Лична енергия на парите, и Родовата енергия на парите. Ние искаме да възстановим на парите тяхната Духовна енергия. Духовната енергия на парите е енергията на парите на най-високо ниво. Това е чистата, божествена енергия на парите директно от Източника.

 

Духовната енергия на парите има следните качества:

 • тя помага на всеки поотделно да печели пари по начини, които са за най-висшето му добро и за най-висшето добро на другите;
 • тя подкрепя етичната употреба на парите;
 • тя осигурява истинско изобилие, в което всеки е нахранен, облечен и с покрив над главата;
 • помага институциите да се издигат на по-високи нива, на които да работят повече със сърцето, и където няма бюрокрация.
 • Когато използваме Рейки на парите, ние не помагаме само на себе си по отношение на финансовите си проблеми, ние помагаме на нашата планета! Рейки на парите е лесна за използване, и нейните приложения са безгранични.

 

Как се използва Рейки на парите?

 

Рейки на парите не се използва по същия начин както се прави лечебна сесия в Рейки. Можем да използваме Рейки на парите за да ИЗПРАЩАМЕ, или да ПРИЕМАМЕ енергия. Когато изпращаме енергията Рейки на парите, ние изпращаме духовната вибрация на парите извън вас, за да извършим финансова благословия за себе си или другите. Когато използваме Рейки на парите за приемане на енергия, ние създаваме финансов магнит чрез енергията.

 

Какво ще научите в различните нива на курса?

 

В първо ниво:

 • да правите сеанс с Рейки на парите- на себе си и на другите с първия символ;
 • да създавате магнит за пари;
 • да изработвате кутия на Рейки на парите;
 • да извършвате финансова благословия.

 

Във второ ниво – мастер:

 • ще получите настройки в три символа на Рейки на парите и ще се научите да ги използвате за себе си и за лечение на други хора;
 • ще се научите да правите инициации за първо и второ ниво.

 

В трето ниво-грандмастер:

 • ще получите настройки в още символи на Рейки на парите, както и в грандмастерския символ;
 • възможностите ви за работа с енергията ще се разширят;
 • ще можете да инициирате други хора в степен „грандмастер“.

 

Важно! Рейки на парите могат да ползват само хора, които имат вече инициации в Усуи Рейки първо ниво.

 

Цени:
Първо ниво: 50 лв.
Второ ниво: 70 лв.

Трето ниво: 80 лв.

 

При последователно преминаване на първо и второ ниво цената е 110 лв.