Курс "Рейки на пълноценното богатство"

Този стил в Рейки е за привличане в живота на крупни финансови потоци и лукс.

 

Luxury Рейки е специализирана конкретно в привличане и разгръщане във Вашия живот на БОГАТСТВО. Тук материалната страна на живота се явява пряко проявление на духовната енергия, установяване на връзка с тази част на Вселената, която е способна да напълни Вашия живот с реално ИЗОБИЛИЕ. Силната парична настройка е за КАЧЕСТВЕНО подобрение на стандарта на живот в посока богатство и лукс.

 

Курсът „Рейки на пълноценното богатство“, или Luxury Reiki, се провежда в рамките на 3-4 часа, като продължителността зависи от броя ученици.

 

Какво ще получите в курса „Рейки на пълноценното богатство“?

  • ще се научите да активирате енергията на богатството и лукса;
  • ще разберете как са създавате канал за енергията;
  • ще получите препоръчителни повели за усилване на енергията „Рейки на пълноценното богатство“;
  • ще бъдете инициирани в символа, който се използва при работа с тази енергия;
  • ще изучите техники за материализиране на богатство;
  • ще участвате в медитации;
  • ще направите своя практика-констелация за богатство и лукс;
  • и други изненади.

 

Условие за настройка в енергията „Рейки на пълноценното богатство“ е второ ниво в Усуи Рейки. Препоръчително е да сте работили с енергията „Рейки на парите“.

 

Ако нямате горепосочения опит, а се чувствате силно привлечени от този курс, моля, свържете се с нас, за да обсъдим как може да участвате.

 

Цена на курс и настройка: 88 лв.