Какво представлява медитацията?

Медитацията е процеса на навлизане във вътрешното пространство, където човек е неразривно свързан с Божественият източник, там където пребивава Божествената искрица или Висшият Аз (кой както го разбира).

Навлизането в медитация позволява разширяване, свързване с този Божествен източник и от там тя е способ за пребиваване на съзнанието в едно друго измерение на човешката същност. Защото хората не са просто физически тела, те са нещо неизмеримо и определимо според понятията, налагани от традиционните учения.

Човека е съвкупност от многоизмерни енергийни полета, които както знаете изграждат цялата Вселена. Една част от тези многоизмерни енергийни пластове е с най-голяма плътност и на физически/ материален план се определя като тяло. Другите пластове изграждат ментално, емоционално, етерното тяло и много други енергийни тела, които ни съпътстват през целия ни живот, често без да го осъзнаваме.

Всеки човек е толкова сложна система, която точно както и Вселената около нас има един център, една едничка единица, която привлича, обединява и един вид ръководи, в смисъл че координира, за да съществуваме в идеален синхрон. Тази единица във Вселената е Бог, а това което е центъра на човешката вселена, това е частицата от Бог, която се намира в сърцето ни. Тя е това което е самата Истина за всичко което Е, за нас и за всичко останало.

Медитирайки, човек е способен да достигне точно до този свой център.

Медитирайки, разума който ръководи емоционално физическото тяло с цел оцеляване в детството и други Его цели последствие замлъква пред гласа на Сърцето, на Божествената искра.

Има много пътища към този свещен Граал, намиращ се в центъра Ни, а медитацията е един от тях. За нея няма правила, няма закони, няма норми, няма цели, няма ограничения, няма противопоказания.

Тя е един от пътищата за достигане на търсените от всеки човек: хармония, спокойствие, тишина, сила, мъдрост,вяра, любов, благоденствие и изцеление.

X