Поле "Вирусен инхибитор"

Това е енергийно поле, подарено ни от Източника за намаляване на вредните ефекти, които вирусите могат причинят във физическото тяло.

Предназначение му е да ограничи възпроизвеждането на вируса.

Колкото по-малко се възпроизвежда вируса, толкова по-добра възможност за борба има нашата имунна система, като или го елиминира напълно.