Какво е “Рейки на парите”?

Рейки на парите е стилът в Рейки, в който се работи конкретно с Духовната енергия на парите.

 

Енергията „Рейки на парите“ е много близка по честота до познатата ни Рейки, и се използва по аналогичен начин- лечение чрез полагане на ръце или от разстояние, с или без визуализиране или изписване на символи.

 

Рейки на парите не се използва за материализиране на големи суми пари, макар това да е възможен реален резултат. Тя по-скоро ни помага да открием причините за финансовите ни проблеми в нас самите, блокажите ни по отношение на парите, кармичните и др. причини за неуспехите ни, и след ни помага да се освободим от тях.

 

Една от най-важните ни цели при работата с тази енергия е да помогнем да се изчисти енергията на парите от „замърсяванията“ в резултат на злоупотребата с тях в течение на дълги години, и те да възстановят своята изначална вибрация- на Любов, Светлина и Цялостност, каквато е чистата енергия на парите в духовен план.

 

За да може човек да използва тази лечебна енергия за себе си и своите близки, приятели и клиенти, трябва да премине през ритуали по инициация.

 

В клипа по-долу е описано как можете да подобрите финансовото си състояние с помощта на Рейки на парите:

https://www.youtube.com/watch?v=wT_4OJL1tzo

 

В Мястото се провеждат както групови, така и индивидуални обучения с инициации.

 

Какво ще получите по време на курса:

В първо ниво:

– ще получите информация какво е Рейки на парите и по какво се отличава от останалите енергийни лечебни системи;

– ще научите как да използвате енергията Рейки на парите;

– ще научите как се провеждат сеанси- за нас и други хора;

– ще получите настройка в първия символ, използван в тази система;

– ще се научите да създавате „Магнит за пари“ и „Кутия на Рейки на парите“ и как да правите „Финансова благословия“, и др.

 

Във второ ниво- степен „мастер“:

– ще получите инициация в още три символа в Рейки на парите, и указания как да ги използвате;

– ще се научите да предавате настройките за първо и второ ниво на други хора.

 

В трето ниво- степен „грандмастер“:

– ще задълбочите познанията си за причините, които ни пречат да живеем в изобилие;

– ще получите настройка за изчистващия символ, символа на афирмацията, грандмастерския символ и Звездата на Мидас;

– ще се научите да предавате настройките за степен „Грандмастер“.

 

Необходимо условие- минимум първо ниво в Рейки. Записването за две или три последователни нива ще става не само по ваше желание, а и по моя преценка след разговор. Понякога е не само желателно, а задължително да се спазят определени срокове между отделните нива, за да може процеса да се разгърне плавно.

 

Ако не сте инициирани в Рейки, а желаете да работите с Рейки на парите, свържете се с нас, ще обсъдим как може да се случи това.

 

За тези от вас, които желаят терапевтични сеанси с Рейки на парите и/или Финансова благословия, се предлагат както единични, така и пакетни услуги.

 

Водещ и терапевт- Рейки- мастер Мая Колева.