Рейки на пълния спектър

Пълният спектър на светлината съдържа всички честоти и съответно лекува на всички нива. Рейки е само в зеления спектър (зеления лъч). Представете си дъгата: зелената линия е Рейки енергията, а цялата дъга е пълния спектър. Следователно, където Рейки не може да изцели, Пълният спектър има много по-голяма успеваемост. С Пълния спектър на светлината си осигурявате успешен процес на самолечение.

Рейки на пълния спектър допълва вече установени лечебни системи като Кундалини Рейки, Златно Рейки и Традиционно Рейки.

 

Предварително условие: Кундалини Рейки 1,2 и 3.

Цена на настройката: 20 лв.