Светлината на Лемурия

Това е Светлинно иницииране и активиране за Светлината на Лемурия и когато разполагате с този Лъч,

държите светлинните кодове, за да активирате Новата Земя. Можете да използвате това като лечебен лъч за себе си и за други хора, както и да ги посвещавате в Лъча.

Всъщност вие вече притежавате тези кодове, но това е настройка, която ви позволява да получите достъп до тях по по-бърз и по-бърз начин.

Настройването на Светлината на Лемурия ви свързва с лемурийците и укрепва всички вече съществуващи връзки. Това е система за овластяване, която помага за развитието и подобряването на психическите способности, помага за извеждането на скритите спомени от далечното минало, в което са съществували лемурийската и атлантската култури.

Може да сте били част от тази култура в минал живот и ако е така, може да почувствате ехото на истината в информацията, съдържаща се в това ръководство. 

Защото далечните спомени, които са били скрити толкова дълго, ще започнат да изплуват, като ви учат по пътя на светлината, любовта и овластяването.

Погледнете отвъд този живот. Погледнете към миналото, а след това към бъдещето, защото точно сега можете да промените утрешния ден.

Ръководството за Светлината на Лемурия обхваща част от историята на Лемурия, дава информация за Пещерата на Посвещението, Кристалния град, лемурийските кристали-семена, измеренията – или алтернативни реалности и времеви линии, изцеление, телепатия, цветове, свързани с лемурийците и всичко, което лемурийците искат да научите. Лемурийците ни предлагат мир, любов, мъдрост и пълно изцеление.

Цена на настройката: 33 лв.