Семейни констелации – една единствена сесия

Констелация се прави най-добре, когато у клиента съществува истинска мотивация или спешна потребност да разбере дадена ситуация. Въпреки че повечето хора всъщност не са наясно с истинския си проблем и се изненадват когато той изплува, все пак обикновено е от полза човек да има някаква идея в каква насока иска да работи.

Семейните констелации се практикуват като една единствена сесия, а не като поредица от сесии. Терапевтът или фасилитаторът (двата термина са взаимозаменяеми), разглежда определена динамика в семейството, помага на клиента да разбере и приеме разрешението или промяната, които настъпват, а след това довежда сесията докрай, като оставя преживяването да работи в клиента с течение на времето. Същият клиент може да пожелае нова констелация след време, когато нещо в съзнанието му се е придвижило, но следващата сесия също ще се смята за единствена.

Хората, които участват като представители на членове от семейството, няма нужда да имат специален опит, както и не е необходимо предварително да се знаят детайли от семейната история на клиента. Обикновено избираме представители, които да са от същия пол, но освен това условие няма значение кой кого представлява.

Няма практически съвети, които клиентът трябва да следва след проведена сесия. Ефектът на констелацията ще продължи да работи в него тихо, по собствен начин, в подсъзнателните части на ума. Достатъчно е само това, че човекът се е свързал с нещо дълбоко вътре в себе си.

След констелацията, когато е разбрал нещо за динамиката в семейството си, клиентът може да се почувства мотивиран да промени определени страни от начина си на живот, но това е по-скоро спонтанен отговор, отколкото интелектуално решение или план. Ако се породи промяна, то тя ще си пробие път от едно по-дълбоко място, от същността на човека.

Дълбочината на прозрението е това, което инициира промяната. Ако осъзнаеш, че сливите, които си имал намерение да изядеш, не са сливи, а камъни, престава да ти се иска да ги захапеш. Същото е и когато разбереш нещо, което променя собствения ти гещалт – осъзнаваш, че не можеш да продължиш да вършиш нещата по стария начин.

Може да си прозрял драматични конфликти в семейството си и като резултат от новото си разбиране за ситуацията, може да осъзнаеш правилния начин на действие.

Много неща зависят от това, доколко си способен да проумееш и приемеш случващото се в констелацията. По време на една сесия например може да излезе наяве нещо по отношение на взаимоотношенията между теб, бившата ти съпруга и дъщеря ти. След това може да си кажеш: “Време е да поема повече отговорност за детето си.” За теб като баща вече става правилно да даваш повече подкрепа на дъщеря си.

Важно е да се помни, че терапията Семейни констелации не работи с проблемите по стандартния психологически начин, който винаги довежда до определено заключение или решение. Този метод съдържа друга концепция, въпреки че повечето клиенти подхождат с идеята, че искат да “разрешат” въпрос. Важното в констелациите е, че ни помагат да достигнем до определена истина, до реалността за нас самите и “заплитанията” в семейството. Виждаме нещо, което има смисъл за нас, и това само по себе си е достатъчно. Разбира се, много често по време на сесията се случва движение, нещата се променят и хората се доближават до точката на помирение, но не винаги е така.

Хората обикновено си мислят, че важното е да има мир и хармония, което е разбираемо, но все пак твърде опростяват нещата. Вместо да се намира бързо решение, може би е по-ценно човек да остане в трудността, да се отпусне в нея, за да може разбирането и прозрението да узреят когато човекът е готов. Дори и ако терапевтът прекъсне сесията, без видимо да се е променило нищо, може би в дългосрочен план точно това е нужният резултат.! Самият Хелингер понякога е казвал на клиента: “Не мога да направя нищо за теб”, което изглежда доста остро, но в съответния момент това е било вероятно единственият начин за подпомагане на придвижването му към разрешение в бъдеще.

Тоест, като цяло, промяната се случва не по време на сесията, а след нея. С други думи, усещате, че излизате от стари, закостенели вярвания и идеи за себе си, започвате да се чувствате по-естествени, свободни и автентични, и оттук нататък по-големите сили на самия живот ще ви придвижат напред. Вътрешното израстване е естествен процес, а не нещо, което може да си наложите или да планирате.

“Корените на любовта” – Свагито Р. Лийбермайстер

admin

admin@www.miastoto.bg