Какво представлява методът „семейни констелации“?

Семейните констелации са мощен метод, който може да ни помогне да разпознаем трудни заплитания както в родителското ни семейство, така и в сегашното ни семейство или партньорство. Интервенциите, ориентирани към решения, допринасят за разбиране, което е последвано от дълбока релаксация, която позволява на любовта отново да тече между членовете на семейната ни система.

Системната семейна терапия е разработена за първи път от немския терапевт Берт Хелингер. В този терапевтичен подход ние разглеждаме индивида като част от едно по- голямо цяло – семейната система, а не като отделна единица. Неговото индивидуално поведение, чувства и нагласи трябва да бъдат разбрани в контекста на тази по- голяма група. Както във всяка друга система, в рамките на семейството действат неизказани закони, с които ние като членове на семейството като цяло не сме запознати. Страданието обикновено възниква в член на семейството, когато един или повече членове на системата нарушават тези архаични закони. Те правят това несъзнателно, не от желание за бунт, както може да се очаква, а от любов – т.н.„сляпа“ любов.

Начинът, по който тези скрити семейни динамики стават видими, е като предлагаме на клиента да използва помощта на други участници в групата, за да се пресъздадат заплитанията от неговото или нейното семейство. Участниците, които представляват членовете на семейството на това лице, се намират в помещението един спрямо друг според усещането на клиента в този момент. По този начин ние създаваме жив модел на тяхното родителско (или настояще) семейство. Така откриваме, че чувствата и мислите на хората, представляващи членовете на семейството, са много сходни с тези на действителните членове на семейството. Очевидно съществува енергийно поле, което ръководи движенията на представителите и им позволява да имат достъп до цялата съществена информация от системното поле.

Такива констелации обикновено се провеждат с група хора, в които членовете на групата стават представители. Констелации могат да бъдат провеждани и в индивидуални сесии, в които могат да се използват различни предмети или фигурки на хора за представяне на позициите на членовете на семейството.

Този метод разкрива по уникален начин всяка деструктивна динамика на семейството, която обикновено се задържа под повърхността. Но това не е всичко, което се случва: когато се случват спонтанни движения, често ние откриваме какво води до изцеление. Лечебните движения се подкрепят от терапевта, който помага да се включат липсващи или изключени членове на семейството, предлага нови и по-съзнателни движения и намира изцелителни думи и фрази, които членовете на семейството да си кажат един на друг. Най-накрая може да се намери нов, по-естествен и лечебен баланс за цялата система, където любовта между нейните членове може да тече отново по нов и по-съзнателен начин.

Фамилните констелации разкриват несъзнателни колективни закони, действащи в рамките на семейната система, но също така ни помагат да се съгласуваме с висшите закони, които ни отвеждат отвъд личното и индивидуалното семейство, и ни водят към контакт с друго измерение, където всички ние сме едно. Това има незабавен лечебен ефект не само върху нас, но и върху всеки, който е близо до нас.

Ефикасността на семейните констелации се коренят и в разбирането, че само чрез дълбока любов към нашето семейство и дълбоко приемане на всичко, което се е случило в миналото, ние в крайна сметка успяваме да напуснем миналото и да заживеем внастоящето.

Тогава отново се раждаме и за първи път ставаме такива, каквито сме.

По материали от сайта на Свагито Либермайстер

За какво могат да ни помогнат семейните констелации?

Няма сфера от живота ни или проблем, който да не може да бъде повлиян с помощта на фамилните констелации. Този метод се използва успешно за решение на проблеми в партньорските и служебните взаимоотношения, при проблеми с роднини и деца, при финансови затруднения, болести, и др. По време на терапевтичната сесия ние виждаме нещата такива, каквито са, а не такива, каквито често си въобразяваме,че са. Това помага за едно по-дълбоко разбиране на причините за настоящото положение, яснота, откриване на нови възможности и шансове. След констелацията често живота ни се променя по магичен начин и отношенията стават много по-хармонични и спокойни.

За консултации и записване за индивидуална или групова констелация, свържете се с нас или посетете зала „Вълшебство“.


Зала „Вълшебство“