Син огън за защита на тялото

Тази енергийна система има само две техники и две ползи- защита от негативни енергии и изчистването им от всички части на физическото и енергийните ни тела.

Имаме право да използваме Синия огън за защита само за себе си. Може обаче да предавате настройката на други хора, за да си служат с енергията.

Може да комбинирате Синия огън с друга енергийна система в лечебната си практика с други хора, като по време на лечебния сеанс направите настройка в Синия огън за защита.

Цена на настройката: 11 лв.