Лечебна енергия

Танака-Сан

Енергията е много полезна при работа с карциноми с различна етиология и при вирусни заболявания. Тази енергия помага при грип, алергии и др.

 

Настройката се дава в ДАР на всеки, който пожелае.

При протичане на енергията Танака-Сан се активират: анахата (сърдечна чакра), енергийните канали на ръцете, вишудха (гърлена чакра) и тимусната железа.