Шаманска енергия

Да бъдеш шаман означава да си на пътешествие, за да откриеш любовта в нейните най-велики форми на човешката природа и живот. Това е отдаденост на начина на живот, който подобрява развитието на вътрешната и външната лична реалност. Освен това улеснява преминаването на знания през поколенията и адаптирането им към съвременното общество, което търси социологическа връзка вътре, без борби за власт и без изясняване на нашия създател.

Не всеки е избран да бъде шаман. Някои хора вярват, че да си шаман е само да се научиш да приемаш растителни лекарства или да прекараш известно време с шаман – но това не е това, което е нужно, за да станеш шаман. За да бъдеш шаман, човек трябва да може да чува призива на древните, на предците, на онези, които са вървели преди нас. Човек трябва да се откаже от предразсъдъците или очакванията на другите, да ги приеме и да държи истината такива, каквито са. Човек също трябва да бъде като калта: гъвкав и способен да се трансформира в нищото без съмнение, без оплакване. Духовете избират шамана, защото той е в състояние да бъде мост, пратеник, глас за духа.

 

В днешно време не е нужно да преминавате през изпитания и дългогодишни обучения, за да се докоснете до някои от уменията на шаманите, и до лечебната шаманска енергия. В център „Мястото“ можете да получите инициация в две лечебни енергийни шамански системи.

Шаманска сила

Енергийната настройка в тази система носи потока на Шаманската сила, свързвайки посветения с древна форма на мощно лечение.

Ама Деус

Ама Деус е мощна, енергийна, шаманска лечебна система, която използва Божията любов, заедно с древни символи като преносители на енергия.