Шаманска сила

Енергийната настройка носи потока на Шаманската сила, свързвайки посветения с тази древна форма на лечение.

Символите са били предадени на Хонсу от Учител, който е събрал най-ефективните символи от различни шамани по целия свят. Информацията относно използването на символите и инициацията е канализирана и допълнена от Khonsu. Трябва да се отбележи, че Шаманската сила се постига чрез посвещението от специално обучени майстори на Хонсу Рейки.

В тази енергийна система се използват осем свещени символа:

  • Два енергизиращи символа;
  • Два символа за манифестиране на желания;
  • Два балансиращи символа;
  • Символ за разширяване на ума;
  • Символ за върховна медитация/обред на преминаване.

 

Цена на настройката: 33 лв.