Политика за конфиденциалност на личните данни на клиентите във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни

Политика за конфиденциалност на личните данни на клиентите във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

Настоящата политика има за цел да информира клиентите на Miastoto.bg за прилаганите процедури по повод личните данни, които събираме от Вас чрез писмена комуникация по електронна поща, устна комуникация с нас, или когато посещавате нашите събития (курсове, обучения, практики и семинари) или закупувате продукт или услуга.

С участието си в нашите събития (курсове, обучения, практики и семинари) или закупуването на продукт или услуга, ползването на този сайт и/или с приемането на настоящата Политика, по време на комуникацията ни, относно предоставянето на нашите услуги, Вие се съгласявате с начина на събиране, съхранение и използване на личните Ви данни, по начина, описан по-долу.

ЛИЧНИ ДАННИ

При писмен / устен контакт или участие в нашите събития и при извършване на услуги за Вас, събираме лични данни. Тези лични данни могат да включват: информация за контакт с Вас – име, название на Фейсбук акаунт, адрес на електронна поща, телефон; данни за фактура и платежна сметка, свързани с плащане по банков път; адрес, както и друг вид информация, която сте ни предоставили по собствено желание. Ще Ви бъде представена за попълване декларация за съгласие.

Фейсбук: Ако изберете да се свържете с нас чрез Фейсбук, можем да получим някаква информация от Вашия акаунт в зависимост от настройките Ви, например, можем да получим информация за Вашите месторабота, статус, списък с приятели, местоживеене, интереси, снимки и др.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се използват от Miastoto.bg единствено за:

Отговор на Ваши запитвания относно нашите услуги и събития

Потвърждаване на записване за събитие

Уреждане заплащане на участие в събитие по банков път

Доставяне на продукт или услуга

Изпращане на бюлетин за предстоящи събития

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Възможно е да предоставим Ваши лични данни на трети лица (полиция или бърза помощ), за да спазим закона или за да реагираме при спешни случаи.

ЧУВСТВИТЕЛНА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Под „чувствителна лична информация“ се има предвид информацията, свързана със здравословно състояние, етническа или расова принадлежност, политически възгледи, религиозни предпочитания, членство в профсъюзи, сексуална ориентация, информация за съдебно минало и т.н. НЕ изискваме или събираме чувствителни лични данни, освен ако не ни ги разкриете по Ваше желание.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предприемаме мерки за защита на личните Ви данни срещу неправомерен достъп, разкриване, промяна или заличаване. За да защитим Вашите лични данни, гарантираме, че когато получим от Вас лични данни по имейл или телефон, те ще бъдат използвани само и единствено за целите, описани по-горе.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ. КОРИГИРАНЕ/ИЗТРИВАНЕ

Ако искате, можете да прегледате личните си данни, които сте ни предоставили. Във всеки един момент можете да получите информация за съхраняваните от нас Ваши лични данни и да поискате те да бъдат коригирани или изтрити чрез имейл до нас: center@miastoto.bg

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.СРОКОВЕ.

Личните Ви данни се съхраняват за времето, необходимо за постигане на целите, описани в този документ. Ще унищожим Вашите лични данни в най-кратки срокове след изтичането на споменатия период.

X