Зала “Вдъхновение”

“Светът е пълен с енергия и онзи, който съумее да я управлява, управлява света.” Какво е мандала? Мандала означава кръг, център. Кръгът представлява видимия външен свят, а центърът – вътрешния свят на душата. Тя е концентратор на енергийните потоци, които изпълват нашия живот. Тя е своеобразен център на управлението им, който пък се задвижва и […]

Зала “Вълшебство”

Здравейте, добре дошли в зала “Вълшебство” в Мястото! Създател съм на Мястото и с радост ще ползвам една от залите в него. Избрах това име за виртуалното пространство, където ще се срещаме с вас, защото след дълги години лутане и болка в живота и търсене на магическа помощ от някой “умеещ” човек, аз проумях, че […]

X