Какво е виолетовият пламък?

Той е духовна енергия, която изглежда виолетова на онези, които са развили духовното си зрение.

 

Всеки човек има аура, която го заобикаля. Когато в нея  има виолетово, приема се, че този човек има изцелителни енергии и може да ги използва за себе си и за другите хора.

 

Познаването на виолетовия пламък е било дадено само на ограничен кръг хора през миналите векове. Светиите и адептите от Изтока и Запада е трябвало да бъдат доказано достойни, за да бъдат запознати с този ценен лечебен инструмент. Но в наше време виолетовия пламък е достъпен за всички нас, които се интересуват от работата с тези мощни енергии.

 

Виолетовият пламък трансформира отрицателната в положителна енергия. През 21-ви век ние знаем, че доброто здраве зависи от нашето тяло, ум и дух. Трансмутацията означава да се промени формата, природата или проявата на нещо и да се преобразува в по-висша форма. Чували сме, че древните алхимици са се опитвали да променят оловото в злато. Но всъщност духовните са търсели начин да променят „оловото” на отрицателната човешка енергия в „златото” на Божествената енергия. Когато негативните мисли и чувства се трансформират, виолетовият пламък осигурява врата за изцеление. Когато използваме виолетовия пламък, той прониква във всяка клетка и атом на нашето тяло, ум, емоции, подсъзнание и памет.

 

В продължение на хиляди години мистиците са вярвали, че повтарянето на свещени думи и молитви ще ги тласкат към единство с Бог или Дух. Индуски и будистки монаси са повтаряли мантри за изцеление на всичко – от треска до депресия. Католиците получават подобни резултати, когато се молят с броеница, особено за да се излекува човек, който им е скъп,  или да му помогнат по някакъв начин.

 

Всички методи на фокусиране на позитивна мисъл имат непосредствен ефект върху човека, който е съсредоточен върху повтарянето им или медитацията. Така че, ако виолетовият пламък не ви харесва, винаги може да опитате и други методи за трансформиране на негативните енергии и превръщането им в положителни.

 

Виолетовият пламък може да се използва, за да ни помогне, когато сме под силен стрес, изпитваме емоционална болка и страх, или просто се чувстваме уплашени и в безнадеждност.

 

И така, какъв е най-практичният начин за достъп до тази мощна енергия?

 

Най-добре е да се свързваме с тези енергии колкото е възможно повече и да ги направим част от ежедневието си.

 

Как да използваме виолетовия пламък?

 

Използвайте го винаги, когато имате нужда от него или се чувствате стресирани или болни. Намерете спокойно и тихо място, за да се посветите на това. Уединете се в тиха стая в дома си. Или отидете в тиха стая на работното си място, излезте навън и открийте място, където да се чувствате добре.

 

Започнете с повтаряне на мантрата за призоваване на виолетовия огън. Той прочиства вашата аура и няма да позволи на негативни субекти да влязат в теб. Това е много важно за вас. Носенето на лечебни кристали като турмалин, аметист или тюркоаз също ви предпазва.

 

Започнете рецитирането на мантрата бавно; и постепенно ускорявайте. Това ще повиши вашата вибрация.
Използвайте визуализация. Когато аз правя това, си представям себе си, заобиколена от виолетова светлина, независимо дали медитирам или използва декретите на виолетовия пламък.

 

Представете си огромен пламък, който изгаря всичкия негатив, всички болести и проблеми. Старайте се да правите това веднъж на ден, така че да постигнете максимален напредък по проблемите, които трябва да излекувате.

 

Използвайте виолетовия пламък, за да излекувате минали животи. Седнете спокойно и вижте дали в съзнанието ви идва пейзаж или историческа структура на някакво място или различно време. След като започнете, ще си спомняте все повече и повече. Или ще усетите привличане към определени исторически периоди или места. Това означава, че сте живели там. Обърнете внимание на това, или попитайте, ако имате контакт с ангела си хранител и духовния ви водач, иги помолете да ви напътстват в този процес.

 

Разширете обхвата на практиката си, за да изчистите кармата във вашия дом, квартал и накрая, в света. Това помага да се разтвори всяка групова или планетарна карма.

 

Автор- Жан Бекула, по материали на Елизабет Клер и Андрю Вейл

 

Мантра на Виолетовия пламък:

 

АЗ СЪМ СЪЩЕСТВО ОТ ВИОЛЕТОВ ОГЪН, АЗ СЪМ ЧИСТОТАТА, КОЯТО БОГ ЖЕЛАЕ!

 

Разширен вариант:

 

АЗ СЪМ ВИОЛЕТОВИЯТ ПЛАМЪК!

Диханието Божие във всяка клетка да навлезе! АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

С Космическото време да пулсирам! АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Умът ми и сърцето в Божествена октава да трептят! АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Сътвореното от Бог в материята те да отразят! АЗ СЪМ Виолетовият пламък! С цялата Любов! (3)

АЗ СЪМ Виолетовият пламък, Блещукащ в кристална пещера!

АЗ СЪМ Виолетовият пламък, Всяка скрита болка откривам на мига!

АЗ СЪМ Виолетовият пламък, Причината и сърцевината премахвам на страха!

АЗ СЪМ Виолетовият пламък, Откриващ сега духовни времена! На цялата Земя! (3)

Възпламенява се, изгрява Светлина. АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Искряща, ярка, галактики пресича Тя. АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Душа с Дух се свързват в Едно сега! АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Издигам се в Космичните нива. АЗ СЪМ Виолетовият пламък! С цялата си Мощ! (3)

АЗ СЪМ ВИОЛЕТОВИЯТ ОГЪН!

Аз Съм Виолетовият Пламък! Аз Съм Виолетовият Огън!

Извира от сърцето ми Любов Могъща, пространството навеки тя обгръща,

понася нежно на своите рамене светът голям към свято битие. Аз Съм Виолетовият Пламък!

С Моята Любов и Мощ в своя блясък призовавам Силата най-свята и най-чиста

поривът ми искрен и дълбок да подеме и цялата Планета и жителите нейни да облее,

с огъня Виолетов всичко да огрее.

Да се разгърне Святото Преображение в света и всичките му проявления.

Да се трансформират в Божествено Творение във вечна Слава и Благословение.

Така чрез Виолетовия пламък цялата Земя и нейният потомък

да станат те достоен храм за Божията Мисъл и Любов.

И всеки, който е готов на Светлината Свята ВЕЧЕН ВОИН да бъде!

Амин! Така да бъде и така Е!

Аз Съм Виолетовият Огън! Аз съм чистата проява на Божията Любов! (България, Земята) Амин!

Любовта е Съгласието, Любовта е Единството, Любовта е Победата в света! (3)

Амин! Така да бъде и така Е!

Аз Съм Космическият Диамантен Виолетов Пламък! Аз Съм Пламъкът на Милостта, Аз Съм

Пламъкът на Радостта, Аз Съм Пламъкът на Милостта! Аз Съм Сен Жермен! Аз Съм Арх. Задкиел!

Аз Съм същество от Виолетов Пламък! Аз Съм чистотата от Бог желана!

Аз Съм същество от Виолетов Огън, Аз Съм чистотата, която иска Бог!

Аз Съм Виолетовият Огън, изглаждащ всичко по моя път!

 

Всеки човек има достъп до тази енергия. Не е необходима инициация, за да я ползвате. Въпреки това, ако човек няма опит с лечебните енергии и ако има доста блокажи, може да има затруднения да усети виолетовия пламък. На ваше разположение сме както за напътствия, така и за подсилващи инициации и настройки.

 

Ако имате въпроси, свържете се с нас.