Курс Усуи Рейки първо, второ и трето ниво

УСУИ РЕЙКИ I:

 

Рейки е универсална жизнена енергия, която се използва след получаване на инициация от мастер – учител за хармонизиране и лечение на себе си и други хора. Рейки е с висша вибрация и идва директно от Източника, като протича през нас към всичко и всеки, който има нужда от лечение.

 

Рейки може да се използва единствено след извършване на настройка за съответното ниво. Настройката отваря енергиен канал в ученика, през който Рейки енергията може да протича от Източника, през енергийното тяло на ученика – през теменната, третото око, гърлената и сърдечната чакри – и навън през ръцете му.

 

Тази система включва няколко свещени символа и различни техники за работа, разделени на 3 нива – Рейки първо ниво, Рейки второ ниво и Рейки трето ниво – мастерско (лечителско и учителско).

 

Какво ще научите в курса „Рейки първо ниво“?

 • историята на Рейки;
 • какво е Рейки;
 • принципите на Рейки;
 • за какво помага Рейки;
 • как да използвате Рейки за себе си и другите. Подготовка за сеанс. Основни позиции на ръцете при лечение и самолечение;
 • работа с бележки, мисъл-форми и други.

 

БОНУС:
ще получите настройка в 3 нетрадиционни Рейки-символа, които ще разширят много възможностите ви за работа с лечебната енергия Рейки.

 

Цена на курс и настройка:

 • в група- 85 лв.;
 • индивидуално присъствено- 150лв.;
 • индивидуално дистанционно- 85 лв.

 

УСУИ РЕЙКИ II:

 

Какво ще получите в курса „Рейки Второ ниво“?

 • второ ниво на Рейки неколкократно ще увеличи силата на протичащата енергия през вас;
 • това ниво ще ви даде основни познания за първите три традиционни символа, и как да ги използвате. Ще научите мантрите на символите – как да ги изговаряте, как да ги изписвате и как да ги визуализирате;
 • ще получите възможността да ползвате два допълнителни нетрадиционни Рейки-символа;
 • с помощта на Рейки символите ще можете да въздействате на ниво и в измерения, които са различни и по-високи от нивото, на което съществуваме във физическо тяло ние.

 

Какво ще умеете след курса Рейки Второ ниво?

 • провеждане на лечение през времето и пространството;
 • многократно усилване на потока енергия, която ползвате за лечение;
 • изграждане на защита на себе си и близките хора;
 • изчистване на негативна енергия от стая, къща, работно място, предмети и пр.;
 • провеждане на емоционално, както и кармично лечение;
 • да ползвате т.н. „мисловни ръце“.

 

Курса се провежда в рамките на 1 ден, като продължителността може да варира от 4 до 6 часа в зависимост от броя на участниците.

 

Цена:

 • в група- 130 лв.;
 • индивидуално присъствено- 200 лв.;
 • индивидуално дистанционно- 130 лв.

 

УСУИ РЕЙКИ III:

Какво ще получите в курса „Рейки трето ниво- мастер/учител“:

 • ще се научите да правите временна настройка в Рейки;
 • ще можете да активирате енергиен и авариен двойник;
 • ще получите инициация в мастерския символ;
 • след курса ще можете да инициирате други хора и да провеждате курсове и обучения в тази система;
 • и, разбира се, потока енергия, която ще можете да провеждате, ще е няколко пъти по-мощна в сравнение с първо ниво.;

 

Цена на курс и инициация за мастер/учител:

 • в група- 350 лв.;
 • индивидуално присъствено- 490 лв.;
 • индивидуално дистанционно- 350 лв.

 

Повече за енергията Рейки можете да прочетете тук:

Рейки