Берт Хелингер за грешките

Да кажем, че сме направили сериозна грешка, например сме спечелили предимство за сметка на други и нередните ни деяния са разкрити. Страхът ни е, че грешката ни ще застраши собствения ни живот и този на бизнеса ни. Не е задължително дори да е наша лична