Болестта си отива тогава, когато отпадне необходимостта от нея

Източник: dybova.ru Болестта възниква като начин за удовлетворяване на тези потребности, които очевидно не могат да бъдат удовлетворени по друг начин. Някои психотерапевти считат, че практически в основата си всички заболявания имат психологична причина. Класическата медицина обаче признава официално само за няколко заболявания, при които психосоматичният фактор се

Да си върнем вътрешния мир с Рейки

Нашата енергия се разпилява, когато мислите и емоциите ни се движат от миналото към бъдещето и постоянно реагират на стимулите около нас. Ние губим чувството за цялост, за което жадуваме - това чувство на мир, което някак си знаем, ни е дадено по право. Много

Метатерапия

Биорезонансната терапия е най-модерния метод в медицината и превенцията, засягащ информационната сфера на тялото. Принципът му е да коригира функциите на тялото, като е изложен на електромагнитно излъчване със строго определени параметри. Целта на биорезонансната терапия е да неутрализира патологичните колебания при пациента и да

Гръбначният стълб – кармичен индикатор

Гръбначният стълб - главният енергиен канал. По него нагоре-надолу се движи енергията на здравето. На нивото на всеки прешлен излизат канали към органите и тъканите. Ако съответния прешлен е повреден, тогава съответният орган се разболява. Състоянието на гръбначния стълб е пряко свързано със състоянието на