Болестта си отива тогава, когато отпадне необходимостта от нея

Източник: dybova.ru Болестта възниква като начин за удовлетворяване на тези потребности, които очевидно не могат да бъдат удовлетворени по друг начин. Някои психотерапевти считат, че практически в основата си всички заболявания имат психологична причина. Класическата медицина обаче признава официално само за няколко заболявания, при които психосоматичният фактор се

Какво всъщност търсят мъжете в отношенията

Тук трябва да се направи уточнението, че този въпрос е актуален само тогава, когато  мъжът действително иска отношения. При мъжете възрастта, в която те са готови за връзка, е различна. Това зависи от степента на зрялост, реализацията в живота, отношенията с майка им, способността им да