Göttliche Neuausrichtung ™- Божествено изравняване на гръбначния стълб и изправяне на тялото

ДА ЖИВЕЕШ ИЗПРАВЕН – ДА ВЪРВИШ ПРЕЗ ЖИВОТА ИЗПРАВЕН

Изцелението винаги започва отвътре, с връщане към Божествения ред.

Нужно е да бъде възстановено ясното подреждане на структурите и да се освободят силите за самоизцеление. Така те ще могат отново да изпълняват своето предназначение. И тогава вече се стига до тялото. Гръбначният стълб се изправя, тазобедрените кости се изравняват, разликата в дължината на краката изчезва.

 

ЗАЩО ЧЕСТО ВЪРВИМ ПРЕЗ ЖИВОТА ПРЕГЪРБЕНИ?

 

Още по времето, когато малкото същество се развива в майчиното тяло , то започва да изгражда свое собствено тяло. В своето тяло то някой ден ще живее само. Това същество идва от Абсолютното единство, и започва все повече и повече да се приспособява към свят на двойнственост и дуалност. То встъпва в Относителното пространство и се учи да разбира какво е това конфликт.

 

Не всички конфликти изчезват без да оставят следа. Имат се предвид тези невидими следи, които са незабележими за нашите очи. Например тогава, когато ние напускаме майчиното тяло и се борим, директно учейки се да се движим в живота.

 

Съвсем скоро това същество се научава да преживява, осмисля и обработва конфликти. То усвоява маниер на поведение и изработва житейски модели, които в голяма степен бъдат определяни от неговите родители и от обкръжението, в което расте.

 

Ако разглеждаме гръбначния стълб от гледна точка на фините материи, то той е поел функцията на хранилище на нашите спомени. Той е мълчаливият свидетел на неразрешените конфликти. Това продължава дотогава, докато той не може повече да остава мълчалив, и започне чрез болки да привлича вниманието върху себе си.

 

Ако ние осъзнаем, че всички центрове (чакри), жлези и органи в нашето тяло са свързани с гръбначния стълб, ще разберем колко е важно той да бъде здрав. Хайде да се освободим от тази тежест, която принуждава гръбнака ни да се прегърбва.

 

НАКРАТКО ЗА МЕТОДА И ЗА РАБОТАТА С ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

 

Гръбначният стълб от гледна точка на своята структура и структурата на фините тела играе главна роля във физическото и духовно самочувствие на човека.

Той представлява своеобразен ключ към всички нива на неговото съзнание.

 

Грижата за гръбначния стълб и неговото равновесие следователно имат огромно значение. Състоянието на гръбначния стълб е непосредствено свързано със състоянието на здраве на човека.

 

Правилното изправяне на гръбначния стълб дава основа за излекуване. При това иде реч не толкова за знанията на Новото време.

 

Още древните цивилизации са притежавали знания за тази взаимовръзка, и тези знания сега отново достигат до съзнанието на човечеството.

 

В повечето случаи изправянето на гръбначния стълб може да се получи без физически контакт или промени в скелета, а само в резултат на древната съзидателна сила по време на един сеанс.

 

Мускулатурата на гръбнака се отпуска, гръбначният стълб се изправя, отстраняват се изкривяванията на таза и лопатките, а също така и разликата в дължината на краката. Ефекта на изправяне в нашия материален свят изглежда като чудо.

 

Божественото изправяне на тялото с помощта на тази енергия се случва за секунди без използване на каквито и да било символи или мантри. Това става само чрез енергията на Божествената любов. По тази причина този метод се явява всеобхватен, той не се ограничава само до гръбначния стълб, а въздейства на целия човек с всичките му фини тела.

 

Може да се случи и така, че при висока степен на изкривяване трябва да мине определено време (понякога това може да продължи 2-3 месеца) преди тялото да се върне в своето Божествено изправено състояние. Ако за пълното изравняване не е достатъчен един сеанс, в такива случаи можете да проведете например след 2-3 месеца повторен сеанс.

 

Обичайно за изцелението е достатъчен един сеанс.

 

Göttliche Neuausrichtung™” – “Божествено изравняване на тялото и изправяне на гръбначния стълб” е регистриран патентен знак и може да се използва само от хора, които са преминали посвещение и са получили права и сертификат за използване на тази лечебна техника.

 

Регистрационният номер, издаден от германската патентна служба “Bundesrepublik Deutschland”: № 302008059454 от 08.12.2008 г. на името на Busse Silvio (Нама Ба Хал) , 10243 Berlin, DE.

Az: (Номер на акта) : 30 2008 059 454 3/41.

 

Цени:

Настройка- 150 лв.

Лечебен сеанс- 40 лв.