Болестта си отива тогава, когато отпадне необходимостта от нея

Източник: dybova.ru Болестта възниква като начин за удовлетворяване на тези потребности, които очевидно не могат да бъдат удовлетворени по друг начин. Някои психотерапевти считат, че практически в основата си всички заболявания имат психологична причина. Класическата медицина обаче признава официално само за няколко заболявания, при които психосоматичният фактор се